top of page

Info om Järnforsen

Samhället

Järnforsen är ett samhälle i Hultsfreds kommun och ett av traktens mest levande.  Hos oss lever verkligen företagarandan. Flera företag expanderar och bygger till sina lokaler.

Här på vår webbplats finner du information om vårt samhälle. Allt från vad det erbjuds för service, aktiviteter och evenemang till skola, föreningar och företag.

Järnforsenandan

Det talas mycket om Järnforsenandan. Vi som bor här i samhället går helt enkelt samman och gör något som är bra för hela samhället.

Historia

Människor bodde här redan ca 6000 år f. Kr. Orten omnämns första gången 1337 som Öaerithe, och 1355 förekommer stavningen Järhida. Kyrkan byggdes 1771 och står på samma plats som det tidigare har stått träkyrkor.

Fröreda Storegård är ett byggnadsminne med enastående handmålade tapeter och ett anmärkningsvärt inredningsmåleri. Några kilometer västerut ligger Kungsbro där Gustav II Adolf 1612 utkämpade ett av sina första slag. Den sommaren brändes Klövdala by av danskarna men byborna flydde till en närbelägen grotta.

Med gårdsmiljöer från 1800-talet och ett välbevarat odlingslandskap är byarna Skinnskälla, Högeruda, Slättemossa och Ryd av riksintresse för kulturminnesvården. Här har orkidén Majnyckeln sin nordligaste lokal.

bottom of page