Samhällsföreningens styrelse


FV stående: Carolina Axelsson, Katrin Geffe, Catarina Bogren.

FV Sittande: Annette Elf, Anne-Charlotte Cederberg, Petra Völlings.


Ordförande: Anne-Charlotte Cederberg.

Sekreterare: Annette Elf.

Kassör: Catarina Bogren.

Ledamöter: Carolina Axelsson, Katrin Geffe, Petra Völlings.

Anne-Charlotte Cederberg  |  anne-charlotte.cederberg@outlook.com |  Tel: 070-168 86 80

  • Facebook Järnforsen