top of page

Nya styrelsen Järnforsens samhällsförening

Anne-Charlotte Cederberg ordförande, Carolina Axelsson, Carolina Winkelbach, Lisa Karlsson, Matilda Ivarsson

Annette Elf sekreterare, Åse Floresten, Catarina Bogren kassör, Rebecka Kjell (saknas på bilden gör Lena Bäckström)Comments


bottom of page