top of page

Klotgranit

Klotbergartshällarna vid Slättemossa söder om Järnforsen är enda lokaliserade förekomsten av klotbergart i fast klyft i Sverige.

Där har den senaste inlandsisen slipat ned berget så att tvärsnitt av granitbollarna har blivit synliga på två berghällar som ligger 50 meter från varandra och var och en är mindre än 20 kvadratmeter.

Detta gör att berget ser ut som att tusentals ögon stirrar på besökaren.


Comments


bottom of page