Styrelsen i Järnforsens Samhällsförening.

 

  • Tobias Nilsson
  • Ros-Marie Rydstrand kassör
  • Katrin Geffe ledamot
  • Anton Mlynar ledamot
  • Marie Cederberg lrdamot
  • Fredrik Arvidsson ledamot
  • Ann-Charlott Cedeberg ledamot 
  • Senast uppdaterad den 2 april 2015.

    Astrid Lindgrens Hembygd EU