Historik om Järnforsen

Människor bodde här redan ca 6000 år f. Kr. Orten omnämns första gången 1337 som Öaerithe, och 1355 förekommer stavningen Järhida. Kyrkan byggdes 1771 och står på samma plats som det tidigare har stått träkyrkor.

Fröreda Storegård är ett byggnadsminne med enastående handmålade tapeter och ett anmärkningsvärt inredningsmåleri. Några kilometer västerut ligger Kungsbro där Gustav II Adolf 1612 utkämpade ett av sina första slag. Den sommaren brändes Klövdala by av danskarna men byborna flydde till en närbelägen grotta.

Med gårdsmiljöer från 1800-talet och ett välbevarat odlingslandskap är byarna Skinnskälla, Högeruda, Slättemossa och Ryd av riksintresse för kulturminnesvården. Här har orkidén Majnyckeln sin nordligaste lokal.
I mitten av 1980-talet konstaterades att stora mängder av miljögiftet PCB läckte ut i Östersjön från Järnsjön vid Järnforsen. 1993-1994 genomfördes ett pilotprojekt där sjön sanerades med hjälp av sugmuddring.

 

 

Storgatan 15

År 1936 byggde Knut Paulsson affärs- och bostadshuset på Storgatan 15 och startade Bosättningsaffären. Varusortimentet bestod i huvudsak av hushållsartiklar och elektrisk armatur. Namnet ändrades 1945 då Åke Stålbom övertog affären, till Järnforsens Järnaffär. Sonen till grundaren Knut Paulsson - Sven-Erik Paulsson - övertog affären 1955. Under en tid var ett café inrymt i den södra delen av huset. Nästa regimskifte skedde 1967, då Ingvar Adolfsson tillträdde som ägare. Han hade varit anställd i affären sedan 1945, från och med Stålboms tillträde. Då Ingvar Adolfsson avled fortsatte hans maka Bernice att driva Järnaffären som nu också var ombud för Apoteket, Systembolaget och Kemtvätten. När Bernice avvecklat Järnaffären öppnades Blomsterbutiken av Elisabeth Jennerstrand. Blomsterbutiken flyttades senare till före detta Handelsbankens lokal. Under ombyggnaden av genomfartsvägen (väg 127) hyrde Vägverket affärslokalerna som kontor. Därefter stod affärslokalen tom tills branden.

Järnforsens Plåtslageri-SIBA-Plannja

År 1925 startade Knut Paulsson plåtslageri i Järnforsen. Han kom från Åseda där hans far var kopparslagare. Sönerna Arne och Bengt övertog företaget 1947 och gav det namnet Bröderna Paulsson Plåtslageri. Då hade företaget 1 anställd. Bröderna investerade i en maskin för tillverkning av rännor och rör. Företaget växte och 1961 startades grossistföretaget SIBA-Verken. 1971 var antalet anställda 25. Plåtslageriet förblev en fristående enhet, som försåldes 1974 till tre anställda. Företagets produktion av rännor och rör hade en strykande åtgång. 1987 hade personalstyrkan vuxit till 50. Kontor. verkstäder, lager och personalutrymmen hade då en sammanlagd yta av 4.500 m². 1991 köptes företaget av Plannja som är ett dotterföretag i SSAB-koncernen. 2008 beslutade Plannja att flytta sin tillverkning av takplåt till Järnforsen. Inför byggnationen sprängdes hela 60.000 m³ berg för att ge plats till den nya fabriken. Den nya fabrikens produktions-och lagerlokaler omfattar 12.000 m² och utlastning sker under skärmtak som är 6.000 m². Personalstyrkan är nu 150 varav 50 i den nya fabriken. Den totala fabriksytan ser du på nedanstående karta.

Plannjakarta

  Järnvägsolyckan 1910 vid Jeppehål mellan Järnforsen och Årena.

Jvgolycka 3

Jvgolycka 4

Jvgolycka 2

Jvgolycka 1

Historien från ett vykortsalbum

 

Stationen

Stationen i sin glans dagar. Notera den välskötta lilla parken mellan stationen och godsmagasinet till höger. Järnvägshotellet i bakgrunden. Det var enkelt att ringa dit och beställa rum, numret var 1.

 

Stationen 2

En annan bild av stationen. Vems är cykeln som står lutad mot väggen? Och varför är fönstret öppet bakom den? Vad står det på skyltarna? Är det frågor som går att få svar på idag? Vet någon vart JÄRNFORSEN-skylten tog vägen?

Stationen 3

Detta är den äldsta bilden i albumet. Stationen håller på att byggas. Två stegar står resta mot taket. Stationsskylten finns inte ännu. I bakgrunden Järnvägshotellet. Men det har varit klart en tid. Ägaren till Klödala Gästgiveri insåg vad som komma skulle och byggde nytt hotell innan järnvägen.

Hotellet 1

 Den här bilden är tagen senare det ser man på att träden framför hotellet har vuxit och blivit större. Kan någon tala om vad det är för bil som har parkerats utanför? Vem står på balkongen?

Bryggeribilar

Denna bilden är tagen på hotellets baksida. Men vad är det för Centralbryggeri? Det har väl aldrig funnits något bryggeri i Järnforsen? Kul om någon kunde tala om vad det är för bilar. 

Steij 1

 Bygdens första affärer låg i Järeda, dåtidens centrum. Där drev Gustav Steij och handlaren Jonsson var sin lanthandel. Bilden är på Steijs nya affär i Järnforsen, som han byggde 1907 då järnvägen kom.

Steij 2

Samma affär men bilden tagen söderifrån. Det har fallit ett tunnt lager nysnö. Järnvägsspåren ligger hitom huset. Notera de tidiga järnvägsbommarna, vitmålade, som svängdes åt sidan. Detta är inget färgfoto utan ett sk. kolorerat kort. Vilket betyder att färgerna har lagts på för hand efteråt.

Hultin & Karlsson

Hultin & Karlssons affär. Det var samhällets dominerande affär under många år. Här kunde man köpa praktiskt taget allt, från specerier och charkuterier till glas och porslin, manufaktur och järnvaror. Markiser på alla söderfönster. Notera den stora som täcker hela balkongen. Huset till höger är järnvägshotellet. Till vänster fanns en bensintapp. Vilket märke?

Hultins

Denna bild är tagen senare, det syns på alléträden som blivit större vid Hultin & Karlssons affär i bakgrunden. I förgrunden ligger till höger CIGARR & PAPPERSHANDELN (Hultins kiosk). Bakom bilen står en bensinpump märke BP. Tvärs över gatan finns en Essopump vid Steijs affär. Huset till vänster inrymmer Frisör och på baksidan Skomakeri.

Senast uppdaterad den 21 december 2010.

Astrid Lindgrens Hembygd EU