Vägförbättring

Korsningen Storgatan - Industrivägen.

Under gårdagen inleddes arbeten med att förbättra korsningen Storgatan - Industrivägen. Det är framförallt lastbilar med släp som haft svårigheter i den trånga korsningen. Nu breddas vägbanan mot järnvägen.

Vägförbättring

« Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad den 26 maj 2010.

Astrid Lindgrens Hembygd EU