• Startsida  ›
  • Nyheter  ›
  • Några beslut och val vid Samhällsföreningens årsmöte.

Några beslut och val vid Samhällsföreningens årsmöte.

.

Följande styrelse för Järnforsens Samhällsförening valdes:

  • Frank Ståhl ordförande
  • Nils-Olof Petersson vice ordförande
  • Ros-Marie Rydstrand kassör
  • Johan Bjelke sekreterare
  • Katrin Geffe
  • Anne Ståhl
  • Anita Ståhlgren

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad 25:-                                                  Inbetalningskort bilägges aprilnumret av JärnforsenNytt.

Tack framfördes till Nils Andersson och Connie Wechterovitz för deras arbete i Samhällsföreningens styrelse.

Under en paus i årsmötesförhandlingarna informerade kommunalrådet Lars Rosander och kommunchefen Lars-Erik Rönnlund om läget i kommunen. Några frågor ställdes. Även Robert Andersson , kommunens arbetsmarknadsenhet informerade om kommande projektförslag som Samhällsföreningen framlagt.

Vid kaffepausen diskuterades hur överskottet från Emågårdens försäljning kan användas på bästa sätt. Några förslag framkom som styrelsen kommer att arbeta vidare med. 

 

« Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad den 16 mars 2011.

Astrid Lindgrens Hembygd EU