Musselkurs

Musselkurs i Sällevadsån.

Tisdagen den 16 juni anordnade Länsstyrelsen i Kalmar en Musselkurs i Sällevadsån. Ett 30-tal deltagare kom från hela landet. Flertalet var anställda på landets olika länsstyrelser. Syftet med kursen var att lära sej hur inventering av framförallt flodpärlmusslor går till. Anledningen till att man vill hålla koll på antalet flodpärlmusslor är att de kan lämna uppgifter om hur det står till i ett vattendrag. Flodpärlmussla är det djur som blir äldst i Sverige. Man har hittat exemplar som är upp till 150 år gamla. Detta kan man räkna ut eftersom det blir som en årsring varje år i deras skal. Skalet kan också lämna uppgift om något inträffat i vattendraget, exempelvis något utsläpp.

Orsaken till att kursen hölls i just Sällevadsån är att denna å har det rikaste beståndet av flodpärlmusslor i Norra Europa. Intressant är också att vid åns utflöde i Emån finns samtliga i Sverige fridlysta stormusselarter.

Några bilder från kursen.

Flodpärlmussla 2 

Kusdeltagare.

Flodpärlmussla 1

Vattenkikare används för att studera musslorna.

Flodpärlmussla 3

En ny värld under vattnet.

Flodpärlmussla 4

Så här ser en stor och en liten flodpärlmussla ut.

« Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad den 17 juni 2009.

Astrid Lindgrens Hembygd EU