Järnforsens Emballage AB river för tillbygge.

.

Järnforsens Emballage AB river för att bygga nytt.

Idag har en grävskopa rivit det som kanske var den äldsta kvarvarande delen av Järnforsens en gång så många sågverk. Enligt boken "Järnforsen i ord och bild" så ägdes denna såg ursprungligen av Järeda lantbrukare och Emil Nilsson, Vetlanda. 1912 övertogs den av Pettersson och Johansson, som drev den till 1929. 1930 startade Oskar Johansson såg och hyvleri i lokalerna som hade eget järnvägsstickspår. Rörelsen upphörde vid Oskar Johanssons bortgång 1970. Sonen Georg Johansson, som startat eget 1946 övertog nu lokalerna som användes till emballagetillverkning. Sedan 1987 är det Jonas och Per-Ola Arvidsson som övertog efter Georg som driver företaget vidare och idag alltså bygger till lokalerna.

Emballage  

« Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad den 7 april 2010.

Astrid Lindgrens Hembygd EU