Fiskvägsbron

Bron över fiskvägen snart klar.

Bron över fiskvägen börjar bli färdig. På grund av Hultsfreds kommuns dåliga finanser finns förslag på att avgiftsbelägga bron. När sedan avgifterna betalat brokostnaden så tas avgiften bort.

Bro

« Tillbaka till nyhetslistan

Senast uppdaterad den 9 oktober 2009.

Astrid Lindgrens Hembygd EU