Järnforsens skola

Järnforsens Skolas Föräldraförening 

Föräldraförenings mål är att tillsammans med skolan arbeta för elevernas allsidiga utveckling och bidra till en god uppväxtmiljö för våra barn och unga.

 

Järnforsens skolas föräldraföreningen bildades i februari 1998.

Föräldraföreningen träffas ett par gånger varje termin och alla som har barn i Järnforsens skola är välkomna på möterna. Föräldraföreningen fungerar som en samrådsgrupp till skolan och ofta brukar någon representant från skolan vara med och informera om vad som är på gång och om det är något vi kan samarbeta omkring. I övrigt anordnar föräldraföreningen aktiviteter innan jul, under sportlovet, vid påsklovet och inför skolavslutning. Vid loven anordnas aktiviteterna i möjligaste mån tillsammans med fritids.

Föräldraföreningen har under åren varit aktiv för att jobba för Framtidens skola.

 

 

    

Styrelsen 

Orförande
Andreas Hjalmarsson
070-648 54 12
andreas.hjalmarsson@planja.se 

Kassör:
Katrin Geffe
katrin0911@web.de

Klassrepresentanter/ledarmöter:

Förskoleklassen: Marie Cederberg

Års 1: Linda Carlsén

Års 2: Camilla Waern-Nyström och Carolina Axelsson

Års 3: Hanna Waern-Andersson och Magnus Carlsson

Års 4: Ylva Welinder

Års 5: Ann-Charlotte Cederberg och Katrin Geffe

Års 6:  Anette Cederberg, Åsa Svensk och André Bjälefors

Revisorer:
Marie-Louise Mobelius och Ann-Charlotte Cederberg

Valberedning:
Tobias Nilsson och Fredrik Arvidsson

Spolningskommité:
Fredrik Arvidsson (sammankallande)
Andreas Krall
Mickael Cederberg
Mattias Cederberg

Ansvarig för hemsidan:
Camila Waern-Nyström
070-255 76 63
camilla.waern-nystrom@vetlanda.se

Senast uppdaterad den 27 april 2015.

Astrid Lindgrens Hembygd EU