Järnforsens Missionsförsamling

En öppen kyrka för alla.
Gudstjänster. Gemenskap. Bön. Andakt.

Hemsida

www.jarnforsen.missionskyrkan.se

Adress

Järnforsens Missionsförsamling
Årenavägen 2
570 81 Järnforsen

Telefon

0495-50304

Senast uppdaterad den 11 september 2007.

Astrid Lindgrens Hembygd EU